Elotecs EloCare-radar forhindrer selvmord

"Jeg tror dette vil øke pasientsikkerheten" 
- pårørende

NRK omtalte Elotecs nye radarteknologi mandag 24.06.2019. 

Sørlandet Sykehus er en av flere lokasjoner hvor EloCare er montert. 
Radarsensoren sikrer innsatte og pasienter på sykehus, i fengsel og arrest.  
 
Se artikkel på NRK.no 
https://www.nrk.no/sorlandet/denne-sensoren-skal-forebygge-selvmord-1.14577033

Ta kontakt med Elotec i dag for mer informasjon om EloCare.