Brannslukking

Elotec tilbyr automatiske slukkeenheter for sikringsskap og elektriske apparater i hjemmet, samt sentraler for styring av større slukkesystemer med inergen eller andre virkestoffer.

 Elotec EX  
Slukkesentral