Strømstyringsenhet

st_861frontscreen
Strømstyringsenhet - for ekstra enheter

Strømstyringsenheten skrur av og på tilkoblede enheter og måler strømforbruk via app eller nettleser.

Den er beskyttet mot støy og overoppheting.

Enheten bruker ekstern antenne for bedre mottak.