header_termografi_01

Termografikamera

termografikamera_t3_200

El-kontroll og termografering har i senere tid blitt trukket frem i media som et viktig tiltak i brannforebyggende arbeide, spesielt i landbruket.

 Det viser seg at mange gårdsbruk har flere feil på det elektriske anlegget som kan føre til varmgang og branntilløp.

Elotec tilbyr funksjonsrike termografikamera for termografering av elektriske bygningsinstallasjoner.