img_1002_enhanced_crop_web

Tett trehusbebyggelse

Flere byer og tettsteder i Norge er kjent for sine flotte trehus og trange, trivelige gater. Dessverre er disse områdene svært sårbare, og et branntilløp kan raskt spres til store deler av bebyggelsen.

Utfordringene

Det er derfor svært viktig med tidlig varsling, men tradisjonelle løsninger kan ofte by på utfordringer i disse spesielle omgivelsene. Blant annet er det lite ønskelig med skjemmende kabler i vernede hus, og det kan være vanskelig å forbinde byggene med hverandre for å skape et helhetlig varslingssystem.

Elotecs løsning

Elotec har tatt tak i disse utfordringene og tilbyr et unikt konsept for sikring av hele bydeler og andre områder med tett trehusbebyggelse.

Ledende trådløs teknologi lar et komplett alarmsystem installeres helt uten kabler, noe som gjør installasjonen lite synlig. Enhetene har også et elegant lavprofildesign.

Detaljert informasjon om brannstedet kan overføres direkte til brannvesenet for raskest mulig innsats.  

Unike funksjoner lar beboere ta kontroll over sin egen del av alarmanlegget og slik unngå uønskede alarmer.

Konseptet er levert til blant annet Røros by, Loshavn ved Farsund og Posebyen i Kristiansand. Siden 2004 har Elotecs system beviselig avverget minst tre potensielle storbranner.