collage_pipe-parts

Tilbehør

Alt nødvendig utstyr for spesialprosjekter der det kreves ekstra renhold, filtrering og andre tilpasninger.

Elotecs rør og rørdeler er spesialprodusert for formålet og har flere spesielle egenskaper, blant annet en innvendig Ra-verdi på 1,6. Dette bidrar til å hindre oppbygging av støv og bakterier i rørgaten, og å gi systemet optimal funksjon i forhold til røyktransport.

Rørlengder på opp mot 100 meter vil som kjent ha en utvidelseskoeffisient som krever at festemateriellet tillater bevegelser uten at sikkerheten reduseres. Elotec tilbyr bl.a. romslige festeklips med lukking som benyttes der det forventes større temperatursvingninger.

Utblåsningskit med enkel klipsmontering kan benyttes for å lede returluft tilbake til dyrerom og derved balansere stort overtrykk / undertrykk.


elovac_front_100pxEloVac er et veldig enkelt og nødvendig hjelpemiddel for å kunne prosjektere og installere rørgater på en 100 % sikker måte, uten behov for kalkulasjonsprogram. EloVac benyttes for å sikre at alle sugehull fungerer under alle omstendigheter.


Vulcan syklonfilter skiller i en og samme enhet ut både støv og kondens i en Elotec-patentert løsning – uten at transporttid og følsomhet påvirkes.

EloClean vil sammen med vår Aspect 2010 automatisk rense rørene i forskjellige intervaller, både med fysisk rens, luft og væske. EloClean er konstruert for å stå i rørgaten uten å påvirke verken følsomhet eller transporttid.


Interfacekort gjør det mulig med lokal indikasjon av brann og utkobling per rørgate. Blitzlamper kan legges opp utenfor inngang til aktuelt område for å synliggjøre brannsted for bl.a. brannvesen.

sketch_aspect_ib2010