Aspect

ae2010_front_250Aspirasjonsdetektorer er Elotecs hovedfelt. Gjennom mer enn 55 000 solgte enheter i landbruk og andre utfordrende miljøer har vi opparbeidet et unikt erfaringsgrunnlag.

Sensorvarianter 

Elotec har utviklet nye sensortyper for å møte varierte krav fra alle slags miljøer – fra kritiske objekter i rene omgivelser til landbruk og tungindustri – noe som gjør Elotec ASPECT ekstremt tilpasningsdyktig.

  • Grizzle gir pålitelig deteksjon av synlig røyk, selv i ekstremt støvete omgivelser.
  • Lazeer benytter forente sensorteknologier for å oppnå høyest mulig følsomhet for alle typer brann, og brukes for tidlig varsling i rene rom.

Enkelt oppsett og service

Telefon med visning av flow-verdierVed hjelp av app på din smarttelefon (Android og iOS) er oppsett og service enklere enn noen gang:

  • Statusinformasjon i klartekst med forslag til tiltak.
  • Alle innstillinger foretas fra tydelige menyer.
  • Beregne om rørgater er iht. krav, og generere rapport for FDV.
  • Mulighet for skylagring av systeminformasjon og konfigurasjon.

Viktige bruksområder

Takhøyde og ventilasjonssystemer i industri- og landbruksbygg tilsier at detektorer i disse byggene skal ha følsomhet i klasse B. Dette kan by på utfordringer med hensyn til naturlig tilstedeværende støv og korrosive gasser, som kan forårsake uønskede alarmer – eller til og med føre til feil – i utstyr som ikke er utviklet med tanke på disse forholdene.

Elotec ASPECT er den eneste enheten på markedet som er robust nok til å fungere uten problemer i slike omgivelser og fremdeles opprettholde følsomhet i klasse B etter EN54-20.

Landbruk

ikon_låveASPECT er den originale aspirasjonsdetektoren for landbruket, og kan med fartstid siden 1992 i norske og skandinaviske fjøs, fjærfehus, staller og gartnerier vise til imponerende resultater.

Industri

ikon_industriASPECT gir tidlig og pålitelig deteksjon selv i støvfylte og fuktige miljøer, og er førstevalget for industri- og lagerhaller. Følsomhet i klasse B gjør enheten egnet selv ved store takhøyder.

Kirker

ikon_kirkeASPECT er et servicevennlig og nesten usynlig system for tidlig varsling i kirkerom. Design for tøffe miljøer gjør at systemet lett håndterer store temperaturendringer, og Aspect gir bedre følsomhet enn punktdetektorer i høye kirkerom.

collage_pipe-parts

Tilbehør for Aspect