Aspect

ae2010_front_250Aspirasjonsdetektorer er Elotecs hovedfelt. Gjennom mer enn 55 000 solgte enheter i landbruk og andre utfordrende miljøer har vi opparbeidet et unikt erfaringsgrunnlag.

Se brosjyre for Aspect

Sensorvarianter 

Elotec har utviklet nye sensortyper for å møte varierte krav fra alle slags miljøer – fra kritiske objekter i rene omgivelser til landbruk og tungindustri – noe som gjør Elotec ASPECT ekstremt tilpasningsdyktig.

  • Grizzle gir pålitelig deteksjon av synlig røyk, selv i ekstremt støvete omgivelser.
  • Lazeer benytter forente sensorteknologier for å oppnå høyest mulig følsomhet for alle typer brann, og brukes for tidlig varsling i rene rom.

ASPECT OIL – for scenerøyk

ASPECT OIL styres fra trådløst touch-panel (bestilles separat) som kan kontrollere flere enheter via eget nettverk. Ved å sette systemet i tilpasset modus vil detektoren skille mellom kunstig røyk og brannrøyk.

Du unngår da uønskede alarmer fra scenerøyk og pyroeffekter, men systemet oppdager fortsatt brannrøyk og gir alarm. Tidsforsinkelse for automatisk retur til normal drift er enkelt å stille inn, og kan når som helst forlenges eller avbrytes. Gjenstående tid vises i displayet på betjeningspanelet.

Les om Aspect OIL i brennaktuelt juni 2021

wd2010oilpers1enscreen


PipeDraw Prosjekteringsverktøy

Les mer om PipeDraw

Enkelt oppsett og service med Aspect Tool

aspecttool_iphone

Ved hjelp av app på din smarttelefon (Android og iOS) er oppsett og

 service enklere enn noen gang:

  • Statusinformasjon i klartekst med forslag til tiltak.
  • Alle innstillinger foretas fra tydelige menyer.
  • Beregne om rørgater er iht. krav, og generere rapport for FDV.
  • Mulighet for skylagring av systeminformasjon og konfigurasjon.

Viktige bruksområder

Takhøyde og ventilasjonssystemer i industri- og landbruksbygg tilsier at detektorer i disse byggene skal ha følsomhet i klasse B. Dette kan by på utfordringer med hensyn til naturlig tilstedeværende støv og korrosive gasser, som kan forårsake uønskede alarmer – eller til og med føre til feil – i utstyr som ikke er utviklet med tanke på disse forholdene.

Elotec ASPECT er den eneste enheten på markedet som er robust nok til å fungere uten problemer i slike omgivelser og fremdeles opprettholde følsomhet i klasse B etter EN54-20.

Landbruk

ikon_låveASPECT er den originale aspirasjonsdetektoren for landbruket, og kan med fartstid siden 1992 i norske og skandinaviske fjøs, fjærfehus, staller og gartnerier vise til imponerende resultater.

Industri

ikon_industriASPECT gir tidlig og pålitelig deteksjon selv i støvfylte og fuktige miljøer, og er førstevalget for industri- og lagerhaller. Følsomhet i klasse B gjør enheten egnet selv ved store takhøyder.

Kirker

ikon_kirkeASPECT er et servicevennlig og nesten usynlig system for tidlig varsling i kirkerom. Design for tøffe miljøer gjør at systemet lett håndterer store temperaturendringer, og Aspect gir bedre følsomhet enn punktdetektorer i høye kirkerom.

collage_pipe-parts

Tilbehør for Aspect