Betjeningspanel

wd_861frontscreen
Trådløst betjeningspanel - styrer systemet

Det elegante betjeningspanelet komplementerer ditt Elotec Ajax system.
Her kan du med et klikk aktivere alarmen og avstille med personlig kode.

Panikknapp er implementert og tydelige symboler indikerer status.