header_oppdrett_01

Brannalarm for oppdrettsanlegg

Vanlige punktdetektorer har visse svakheter i haller med stor takhøyde. Standardisert følsomhet på disse enhetene gjør at de er mindre egnet der det er mer enn 8 meter opp til taket. Behov for gardintrapp eller heis som må flyttes til hvert punkt ved service er også en utfordring.

ae2010_front_250Aspirasjonsdetektorer fra Elotec er et servicevennlig og effektivt alternativ til punktdeteksjon i store, åpne haller. Rørgater på 100 m gjør at hver enhet kan dekke over 1500 m², og følsomhet i klasse B gjør Aspect egnet selv ved store takhøyder.

Elotec Aspect er også spesialdesignet for å ikke påvirkes av miljøvariabler som støv, fukt og temperatur. Optimaliserte filtersystemer og nye deteksjonsprinsipper gjør at høy følsomhet og tidlig varsling opprettholdes uten uønskede alarmer selv i støvete og fuktige omgivelser.