header_gartneri_01

Brannalarm i gartneri

Høy risiko

Som kjent er gartnerier ofte svært brannfarlige på grunn av utstrakt bruk av kunststoffer, glass og brennbare oppbevaringskasser, isolasjon og blomsterjord. Det finnes også store elektriske installasjoner i form av automatisering og  belysning – som også skaper nødvendig varme. 

Automatiske transportsystemer og ventilasjon sprer branngasser og brennende materiale rundt i tilstøtende bygg. Tidlig varsling ved branntilløp er derfor essensielt.

Utfordrende deteksjon

Elotec har sett utfordringene i å detektere røyk i gartnerier hvor støv, pollen og høy relativ fuktighet kan påvirke utstyr som ikke er tilpasset forholdene. Begrenset røykspredning kan også være en utfordring i enkelte gartneri, da skyggegardinene forhindrer røyktransport opp til mønet, der punktdetektorer normalt er installert.

Elotecs løsning

ae2010_front_250 ASPECT ivaretar alle de ovennevnte utfordringene, og gir den mest pålitelige deteksjonen i disse bygningene.

Rørgater med utlagte prøvepunkter gjør deteksjon både over og under skyggegardiner enkelt, noe som er upraktisk med tradisjonell punktdeteksjon.

Detektoren er lagd spesielt med tanke på at støv og fukt ikke skal kunne påvirke deteksjonen, og er derfor enestående stabil selv i tøffe miljøer. Høy følsomhet for tidligst mulig varsling kan derfor opprettholdes uten uønskede alarmer.