header_kylling_01

Brannalarm i fjærfehus

Branner i egg- og fjærfeproduksjon får ofte store negative oppslag i media på grunn av antall omkomne dyr, som gjerne er på 10 000-vis.

Høy risiko

Brannfaren i fjærfehus er stor, da de har masse støv, samt hyppig rensing/vasking med påfølgende risiko for vanninntrengning i enkelte komponenter. 

Tidlig deteksjon er viktig i slike bygg, da fjærkre tåler lite røyk og branngasser, samt at store mengder svevestøv gjør brannene eksplosjonsartet. 

Viktig tilpasning

ae2010_front_250 Montasje av alt utstyr i slike bygg – inkludert brannalarmanlegg – må ikke bare tilpasses miljøet, men også ta hensyn til smittefare og bakterieoppbygging. Alt utstyr fra Elotec – fra aspirasjonsrør til blitslamper – er designet for å ivareta alle disse momentene.

Renhold av utstyret er meget enkelt, og vi har utviklet automatiske rengjøringssystem som de største produsentene verdsetter høyt. Manuell rensing av anlegget skjer på ca 10 minutter ved hvert innsett per 2000 m².

Vi er oppmerksomme på at produsentene har forskjellig syn på luftfuktighet og rengjøring under innsettsperioden, noe som medfører store variasjoner i støvmengde og luftfuktighet i dyrerommene. Elotecs anlegg fungerer like godt selv om driftsansvarlig skifter metode etter at anlegget er montert.