Brannalarm i flerleilighetsbygg

I bygg med flere boenheter ivaretas sikkerheten best gjennom et felles brannalarmanlegg som dekker alle leliligheter og fellesarealer, slik at alle beboere kan varsles ved brann.

Utfordringene

Uønskede alarmer i et slikt anlegg vil føre til at alle beboere forstyrres unødig. Dette er selvsagt ubehagelig, og kan over tid svekke tilliten til alarmanlegget. Dersom det er direkte overføring til brannvesenet, kan også borettslaget påføres utgifter for unødige utrykninger.

Elotecs løsning

elotecniq_front_250

Forvarsel med mulighet for lokal avstilling forhindrer at stekeos og lignende utløser full alarm med påfølgende evakuering og utrykning.

Ett enkelt trykk på Elotecniq-enheten i leiligheten stanser selvforskyldte alarmer og gir deg tid til å lufte ut. Dersom det fremdeles er røyk til stede når utluftingsperioden er over, starter lokalt varsel igjen.

For å sikre varsel til resten av beboerne ved en reell brann, kan alarmen bare avstilles tre ganger på rad, og du kan bare avstille alarmer i din egen leilighet. 

Funksjonen kan leveres til både kablede og trådløse systemer.