header_industri_01

Branndeteksjon i tungindustri

Påvirkning fra sveising, eksos, støv og fukt har vært årsak til mange uønskede brannalarmer i industrien. Ofte har dette ført til at det har blitt valgt systemer med høyere terskel for varsling, som igjen gjør at man taper viktig tid i forhold til igangsetting av slukkearbeid og / eller evakuering. 

Aspirasjonsdetektorer fra Elotec er spesialdesignet for å motstå påvirkning fra miljøet i de tøffeste produksjonslokaler. Optimaliserte filtersystemer og nye deteksjonsprinsipper gjør at høy følsomhet og tidlig varsling opprettholdes uten uønskede alarmer selv i disse omgivelsene.