Bygård

I bygg med flere bo- eller forretningsenheter ivaretas sikkerheten best gjennom et felles brannalarmanlegg slik at alle i huset kan varsles ved brann.

Utfordringene

Uønskede alarmer i et slikt anlegg vil føre til at alle beboere forstyrres. Dette er selvsagt ubehagelig, og kan over tid svekke tilliten til alarmanlegget. Ved direkte overføring til brannvesen, kan det også påløpe gebyr ved unødig utrykning.

I mange eldre bygårder kan det i tillegg være lite ønskelig å trekke mye åpne kabler gjennom hele bygget.

Elotecs løsning

Vi tilbyr trådløs og kablet brannalarm med unike funksjoner, med mulighet for leiefinansiering for enkel og fordelaktig anskaffelse. Se vår brosjyre under:

Unike funksjoner lar beboere ta kontroll over sin egen del av alarmanlegget og slik unngå uønskede alarmer. Forvarsel med mulighet for lokal avstilling forhindrer at stekeos og lignende utløser full alarm med påfølgende evakuering og utrykning.

Funksjonen kan leveres til både kablede og trådløse systemer.