elocare-r-og-s.512.300

Elotec EloCare sensorteknologi for fengsel, arrest, helse og omsorg

Elotec EloCare er en velferdsteknologisk løsning som gjør vitale målinger ved hjelp av radar og kunstig intelligens.

Løsningen er egenutviklet av Elotec i Norge og baseres på nyutviklet radarteknologi som er i stand til å måle og tolke alle bevegelser i et rom, helt ned til mikroskopiske bevegelser i brystkassen hos en person som sover eller er bevisstløs. 

Systemet varsler når slike bevegelser opphører eller synker under visse terskler, og presenterer lettfattelig informasjon for vaktpersonell.

Dette lar ansatte fange opp unormale situasjoner og gjennomføre nærmere tilsyn og tiltak.

Først ute i verden 

Systemet er utstyrt med banebrytende teknologi og unike egenskaper som Elotec er eneste tilbyder av på det kjente markedet.

adressa.elocare.1

Som første leverandør i verden innen flere av våre segment har vi bygd opp en solid erfaring med tilpassede brukervennlige løsninger. 

Elotec EloCare i fengsel og arrest

Systemet EloCare har til formål å gi de ansatte trygghet ved å vite at innsatte på lukkede rom er under konstant tilsyn, også mellom obligatoriske inspeksjoner.

elocare-spers1screen
Elotec EloCare har til hensikt i arrest- og soningssammenheng å identifisere tilstedeværelse ved hjelp av bevegelse og pust, uten å bestemme årsak til endringer i disse parameterne.
 
Hensikten er å hjelpe ansatte med å prioritere tilsyn og oppfølging av innsatte, basert på livstegn og bevegelse.

Allerede montert i flere land

Elotec EloCare er allerede montert i flere fengsler og arrester i Norge og andre land. Vi jobber kontinuerlig med prosjekter, og etterspørselen er høy fra både inn- og utland. 

Elotec EloCare i helse og omsorg

Vi har til hensikt å bistå de ansatte med å effektivisere og prioritere ressursbruk til brukere på ulike typer institusjoner, blant annet sykehjem og omsorgsboliger. EloCare gir mulighet for kontinuerlig tilsyn med vitale parametre, men skal ennå ikke brukes til å diagnostisere eller behandle sykdom, og erstatter ikke menneskelig kontakt eller undersøkelser fra medisinsk personell. 

Elotec kan tilby integrasjonsløsninger som snakker med eksisterende system, samt tilpasninger og komplettering av nye teknologiske løsninger.

elotec_scene6.app

Eldreomsorgen har i dag stor grad av hjemmetjenester på grunn av kvalitetsreformen fra 2018. Ved bruk av Elotec EloCare er det mulig å la eldre og pleietrengende bo hjemme lenger.

elotec_scene3.1

Har du spørsmål om Elotec EloCare, ønsker tilbud eller mer informasjon? Kontakt Prosjektleder for helse og velferdsteknologi – Fredrik Nymo: 41 57 93 65.