Forebygg smitte

Helse og sikkerhet har førsteprioritet når vi nå gradvis starter opp igjen med fysiske kurs.  Vi setter tak på antall deltakere, og har som arrangør oversikt på hvem som deltar, slik at vi kan bistå ved eventuell senere smittesporing. 

Før kurset

Du må bekrefte at du har lest og forstått smittevernstiltakene.

Du kan ikke delta på kurs dersom du over tid har hatt nær kontakt med bekreftet tilfelle med symptomer, er i karantene, eller har typiske symptomer på Covid-19:

 • Tørrhoste/lett hoste
 • Slitenhet eller utmattelse
 • Feber
 • Tung pust
 • Muskelsmerter

Det er gratis å melde avbud om du kjenner symptomer på Covid-19.

Transport

Kollektivtransport til og fra kurset kan være en smitterisiko på grunn av tett kontakt. Vi anbefaler generelle hygieneråd for å unngå smitte:

 • Hold minst en meter avstand.
 • God hoste- og håndhygiene.
 • Ikke ta deg til ansiktet.

Fra mandag 17.august og 14 dager fremover er det anbefalt å bruke munnbind i kollektivtrafikken der smitten har økt (Oslo kommune, til og fra Oslo, og i indre Østfold). Anbefalingen gjelder situasjoner der du ikke kan opprettholde minst én meter avstand til andre passasjerer.

På kursdagen

Vi må sammen skape et trygt miljø ved å ta anbefalte tiltak på alvor for å begrense smittespredning.

Hostehygiene og avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene, spesielt å unngå å ta seg til ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

 • Alle skal ha en avstand på minst én meter under hele kurset.
 • Vask hendene ved ankomst, etter toalettbesøk, samt før og etter lunsj.
 • Husk håndvask/håndsprit dersom du bruker snus eller røyker.
 • Host/nys i et papirtørkle eller i albuekroken.
 • Ingen håndhilsning

Vi tilbyr rene, store og luftige kurslokaler med 1 meter avstand mellom hver deltaker, og innpakket lunsj.

Håndvask og sprit vil være lett tilgjengelig.

Om du opplever symptomer underveis i kurset må du straks forlate lokalet. 

Etter kurset

Dersom du får påvist Covid-19 innen 14 dager etter kursdagen må du informere Elotec via info@elotec.no eller 72 42 49 00. 

 


Generelle hygieneråd og tiltak i forbindelse med Covid-19

Koronavirus smitter i utgangspunktet gjennom dråpe- og kontaktsmitte. Det kan også smitte ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak) gjennom nys/host eller ved at den syke eller har hatt viruset på hendene, og andre deretter kommer i kontakt med gjenstanden/flaten.

Tiltak for å unngå smittespredning:

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før du spiser eller lager mat, etter kontakt med dyr, og ellers ved synlig skitne hender. Det er anbefalt å vaske hendene når du kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjonsmiddel / håndsprit (minst 70 prosent alkohol) virker mot koronaviruset og er et godt alternativ om håndvask ikke er mulig. Hvis hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør du i stedet vaske hendene med såpe og vann.
 • Unngå å ta deg i ansiktet. Da hindrer du indirekte kontaktsmitte fra hendene til øyne, munn og luftveier.
 • Smitteoverføring via hender med hansker skjer på samme måte som uten hansker. Derfor anbefales ikke rutinemessig bruk av engangshansker.
 • Host/nys i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Unngå håndhilsning, kyss og klemming.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre (unntatt de du bor sammen med).

Bruk av munnbind

Effekten av medisinske munnbind er godt dokumentert hvis de brukes korrekt.

munnbind

Bruk av munnbind erstatter IKKE andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved luftveissymptomer og å opprettholde avstand til andre på minst 1–2 meter.

Bruker du munnbind reduserer du smitten med 40%. Holder du minst én meter avstand, reduserer du smitte med 80%.

 • For å sikre tilgang til medisinsk munnbind type II og IIR (og åndedrettsvern) i helsetjenesten, anbefaler vi medisinsk munnbind type I som førstevalg.
 • Vask hendene før du tar på, og etter at du har tatt av eller berørt munnbindet eller tøymunnbindet.
 • For at munnbind / tøymunnbind skal ha optimal effekt, må det sitte tett rundt hele omkretsen (munn, nese og hake) i hele perioden du bruker det. Ikke ha det nedenfor nesen eller på haken, eller flytt det opp og ned.
 • Munnbind og tøymunnbind har begrenset effekt og levetid, og må byttes med jevne mellomrom (når det er fuktig eller tilsølt eller du tar det av for å spise).
 • Munnbind er til engangsbruk og skal ikke benyttes på nytt dersom du har tatt det av. Kast det i en vanlig søppelkasse etter bruk.
 • Ikke ta på tøymunnbind igjen før det er vasket. Du kan vaske det med annet tøy på minst 60 grader.
 • Mange opplever munnbind og tøymunnbind som ubehagelig å ha på, og har lett for å hyppig berøre både det og ansiktet for øvrig. Unngå å berøre forsiden på munnbindet/tøymunnbindet  og rengjør hendene dersom du gjør det. Unngå å berøre forsiden på munnbindet/tøymunnbindet og deretter øyne eller ansikt.
 • Vis toleranse – både overfor de som bruker munnbind og de som ikke gjør det.
   

 

 

­