Magnum

Magnum-familien består av sentralene Magnum 10 og Magnum 25. Begge sentralene har samme enkle betjening og konfigurasjon – forskjellene ligger i utvidelsesmulighetene.

Sentralene har høy kapasitet – hver sløyfe har 125 unike enhetsadresser og stort maksimalt strømtrekk. Mulighet for skyggesirener tillater et stort antall sløyfedrevne sirener uten å legge beslag på adresser for detektorer og andre enheter.

Adresserte og tilkoblede enheter detekteres og gjenkjennes automatisk, og anlegget er fullt operativt på under to minutter. Videre tilpasning kan utføres via sentralens taster, IR fjernkontroll, PS/2 tastatur eller fra PC med egen programvare. Like enkelt som å bruke mobiltelefonen! 

Fleksibel konfigurering av I/O-enheter og alarmgivere muliggjør detaljert tilpasning. Med 384 programmerbare soner og 512 sirene- og I/O-grupper kan systemet tilpasses alle behov.

Magnum 25 – brannalarmsentralen som løser alle utfordringer

magnum_25 MAGNUM 25 er en kraftig analog adresserbar brannalarmsentral med mulighet for distribuert intelligens. Et høyt nivå av redundans og backup- løsninger gjør at MAGNUM 25 egner seg godt til selv de mest komplekse installasjoner. Modulbasert system er enkelt å utvide.

MAGNUM 25 leveres med 1 eller 3 sløyfer, og systemet kan utvides til hele 96 sløyfer via et nettverk av undersentraler. Disse kan leveres i “black box” eller kombinert med betjeningspanel.

Nettverking til undersentraler og/eller betjeningspaneler skjer via RS485, fiber eller TCP/IP-nettverk. Ved bruk av RS485 eller fiber kan nettverket kobles i en redundant toveis ringbuss for maksimal sikkerhet.

Magnum 10 – liten kraftpakke 

magnum_10_flushFunksjonsmessig lik storebror Magnum 25, men leveres i en kompakt boks med én sløyfe. Sentralen kan utvides med en ekstra sløyfe og ekstra betjeningspaneler, men ikke undersentraler.

Den praktiske kapslingen til MAGNUM 10 er oversiktlig å koble i, og egner seg meget godt for innfelling.