Høyeste kvalitet og kredittverdighet

aaa_200px

I løpet av siste uke har Elotec nok en gang fått bekreftelse på at vi jobber riktig med kvalitet, noe som også gir utslag på soliditet.vds_iso9001_64pxTyske VdS bekrefter igjen at vårt kvalitetsstyringssystem holder standarden ISO 9001. Det er nå to år siden vår produksjonsavdeling ble sertifisert for første gang.

aaa_transparent_200pxSamtidig kan vi også melde om at vi igjen har fått AAA soliditetsrating, som sier noe om hvor høy kredittverdighet vi har hatt over flere år. AAA = Høyeste kredittverdighet. Kun 2% av norske bedrifter har oppnådd AAA rating, og vi er stolte av å være en av disse.