Unødige utrykninger blir kostbart

news_brannbil I det siste har brannvesen i flere deler av landet gått ut med hjertesukk over at antallet unødige utrykninger er økende. Mange øker i år gebyrene for unødige utrykninger i håp om å snu utviklingen.

Økningen kommer som en følge av at flere automatiske brannvarslingssystemer har direkte varsling til brannvesenet. Forhøyede gebyrer kan påføre f.eks. borettslag til dels store utgifter ved gjentatte utrykninger.

Elotec tilbyr i sine systemer konseptet Elotecniq, som lar beboere i flerleilighetsbygg ta kontroll over selvforårsakede alarmer før det varsles videre til resten av bygget eller til brannvesenet.