Produktkurs brannalarm

Kurset har en varighet på én dag, og skal gi en forståelse av oppbyggingen av alle Elotecs brannalarmsystemer.

Det tar for seg valg av komponenter og det grunnleggende rundt kobling, kabling og feilsøking. Med dette skal deltakerne være rustet for trinnene Installatør og Prosjekterende i henhold til FG-750.

Det gjennomgås også grunnleggende programmering som vil gjøre deltakerne i stand til å utføre idriftsettelse og service i henhold til Tekniker-funksjonen.

Egne programmeringskurs kan tilbys for teknikere som ønsker å gå dypere i materien for å utføre mer avansert programmering og vedlikehold på større anlegg.

NB!
 for å oppfylle kompetansekrav i NS 3960 kan det være nødvendig å gjennomgå kurs hos andre aktører, for eksempel for sertifisering etter FG-750/760, samt å dokumentere tilstrekkelig praksis med relevante arbeidsoppgaver.

Kursavgift:
2500,- per pers. inkludert lunsj