Lover og forskrifter for kameraovervåking

Ethvert firma, institusjon eller privatperson som bedriver kameraovervåking må følge de retningslinjer som følger av lov om overvåking og instrukser utarbeidet av Datatilsynet.

Kameraovervåking er underlagt noen enkle, men klare begrensninger. Før overvåking iverksettes må man sette seg godt inn i regelverket.

Nedenfor finner du lenker til relevant lovgivning samt aktuelle sider hos Datatilsynet.

Datatilsynet:

Datatilsynets hjemmesider

Datatilsynets sjekkliste for kameraovervåking

Datatilsynets meldeskjema (elektronisk) (Meldeplikten opphørte 01.01.2017)

Lovdata:

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Se spesielt kapittel VII - Kameraovervåking

Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften).