sentralenhet

Sentralenhet

elotec_ajaxfrontscreen

Sentralenhet - Selve hjernen

Sentralenheten overvåker og styrer alle enheter med vår nye avanserte trådløse teknologi, som lar sendestyrke på trådløse enheter justeres etter avstand til sentral for å spare strøm.

Sentralenheten analyserer trusler, filtrerer falske alarmer og varsler ved virkelige farer. Sabotasjebeskyttelse gjør sentralenheten og tilhørende produkter uangripelig.