Sertifiseringskurs FG-750

Brannfaglig kurs som dekker brannfysikk, lover og forskrifter, bruk av NS 3960, og prosjektering, og avsluttes med fire timers eksamen. Bestått eksamen gir grunnlag for å søke personsertifisering etter FG-750.

Kursene holdes av Kiwa Teknologisk Institutt.
Ta kontakt med TI direkte for mer info og påmelding - se lenker nedenfor.

Det kan gjennomføres to varianter av kurset: