header_elotecniq_01

Elotecniq

elotecniq_front_250

Problemløser for leilighetsbygg

Elotecniq avstillingsbryter gir deg kontroll over selvforskyldte alarmer, slik at stekeos og lignende ikke utløser full alarm med påfølgende evakuering og utrykning.

Funksjon

Når systemet oppdager røyk starter sirener kun i din leilighet. Ett trykk stanser alarmen og gir deg tid til å lufte ut. Dersom det fremdeles er røyk til stede når utluftings­perioden er over, starter lokalt varsel på nytt.

Med Elotecniq kan du også koble ut detektorer i din egen leilighet før arbeide som medfører røyk eller damp – ett trykk på knappen i normaltilstand.

Sikker

Elotecniq påvirker bare alarmer utløst i din egen leilighet. For å sikre varsel til resten av beboerne ved en reell brann, kan alarmen bare avstilles tre ganger på rad.

Enkel

Elotecniq har én knapp for enkel betjening, og gir beskjed om status via tydelige talemeldinger.

Enheten kan leveres for både kablede og trådløse systemer.