header_loesninger_01

Løsninger

Elotec er løsningsorienterte og tar gjerne en utfordring. Vi har utviklet flere enestående konsepter for branndeteksjon og varsling i omgivelser som byr på spesielle utfordringer – både i industri, forretningsbygg, landbruk og boliger.

Deteksjon

Sikring av bygg med ekstreme miljøvariabler – som for eksempel støv, fukt, og korrosive gasser – krever spesialutviklede løsninger for å fungere stabilt. Elotec har mange års erfaring med branndeteksjon i utfordrende miljø.

Nesten ingen bygg er like, og det kreves derfor individuell tilpasning. Elotec har løsninger fra A til Å, og produkter som fungerer like sikkert i støvfylt og fuktig miljø som i dagligstua.

Varsling

Elotec har sett behovet for ulike former for varsling i forskjellige anleggstyper, og har utviklet konsepter for å unngå forstyrrelser fra alarmer forårsaket av brukeren selv, og intelligente varslingsmetoder som gir rask oversikt over situasjonen.