Kurs

Oversikt | Påmelding

Kurstilbudet innbefatter autorisasjonskurs for landbruk, samt kurs i programmering, idriftsettelse og service på våre systemer. 

Alle kurs går per i dag via web. Tidligere dagskurs er inndelt i flere moduler med varighet fra 30 til 90 minutter. Moduler gir også mindre overlapping i innhold mellom kurs.

Vær oppmerksom på at lovlig arbeide med automatiske brannalarmanlegg (ABA) i tillegg krever generell kompetanse på brannfysikk, regelverk o.a. som våre kurs ikke er ment å dekke. 

Oversikt over planlagte kurs:

Påmelding senest 15 minutter før start. Begrenset antall plasser.

NB! Alle må registrere seg og delta fra separat PC / mobil / nettbrett for å kunne svare på ev. eksamen og få godkjent kurs.