header_jubilee_01-2

Jubilee

I boliger oppført i henhold til TEK (byggteknisk forskrift) fra juli 2010 eller senere, skal røykvarslere være forsynt fra strømnettet – batteridrevne røykvarslere er ikke lenger tillatt i nybygg.

Jubilee frontJUBILEE fra Elotec oppfyller kravene i TEK 17, og inneholder en rekke funksjoner som gir enkelt vedlikehold og effektiv varsling.

  • Lett tilgjengelig felles backup-batteri for alle varslere
  • Patentert funksjon for enkel lokalisering av brannstedet
  • Enkel betjening – kun en knapp

Full kontroll med verdens minste brannalarmsentral!

Jubilee sekvens

Kapasitet
Avhengig av modell kan det tilkobles opp til åtte eller 15 røyk- og vannvarslere fordelt på to soner. Røykvarslerne (optiske og ioniske) som tilkobles Jubilee har alle innebygde sirener. Når en røykvarsler detekterer røyk, vil alle avgi alarm.

Varsling
Alle tilknyttede røykvarslere gir lydsignal ved alarm. EO 104 med egen sokkel gir i tillegg varsel med blinkende lys.
EO 104, blinkende sokkel

Utganger
Jubilee har to utganger som kan brukes til å aktivere eksterne sirener og/eller gi signaler til utstyr som kan sende meldinger til mobiltelefoner, alarmsentraler m.m.

Utkobling
Jubilee gir deg mulighet til å koble ut røykvarslerne ved behov, med automatisk gjeninnkobling etter 15 minutter.

Vannlekkasje
Ved tilkobling av vannalarm VA 100 J på sløyfe 2, vil Jubilee også kunne detektere fukt og varsle om lekkasjer.

jubilee_smoke_water_512-2

Panikk
Jubilee varsler en panikksituasjon ved et forhåndsdefinert antall trykk på bryteren.