Kursløp for brannalarm i landbruk

Autorisasjon er obligatorisk for personer som skal selge / prosjektere / montere / vedlikeholde Elotec brannalarm i landbruket.

For å oppnå slik autorisasjon må du gå gjennom følgende Elotec kursmoduler:

  • Innføringskurs Elotec brannalarm.
    (Grunnprinsipper, intro til Elotec-produkter og kompetansekrav.)
  • Kurs Aspect.
    (Teknisk opplæring i Elotec Aspect aspirasjonsdetektor.)
  • Kurs landbruk.
    (Teknisk om konvensjonell sentral, samt spesielle hensyn ved prosjektering, montering og service på brannalarm i landbruk.)

Samlet gir disse kursene nødvendig innsikt i prosjektering, utførelse og vedlikehold av brannalarmanlegg for landbruket, og fører til autorisasjon fra Elotec.

NB! for å oppfylle formelle kompetansekrav i NS 3960 kan det være nødvendig å ta kurs hos andre aktører, for eksempel for sertifisering etter FG-750/760, samt å dokumentere tilstrekkelig praksis med relevante arbeidsoppgaver.