Kursløp for brannalarm i næring

Trinn 1

For å oppnå kunnskap iht. Prosjekterende og Installatør-funksjonene i FG-750 må du gå gjennom følgende Elotec kursmoduler:

 • Innføringskurs Elotec brannalarm.
  (Grunnprinsipper brannalarm, intro til Elotec produkter og kompetansekrav.)
 • Grunnkurs Elotec M-serie.
  (Systemegenskaper, valg av komponenter, montering/kobling, og enkel feilsøking.)

Dette gir deg status som «Installatør Næring» hos Elotec.

Trinn 2

For å bli i stand til å utføre idriftsettelse og service i henhold til Tekniker-funksjonen i FG-750 må du i tillegg gjennomføre:

 • Programmering Elotec M-serie.
  (Praktisk konfigurering av brannalarmsentral, med alarmseksjonering og styringer.)

Etter dette er du i stand til å utføre alle vanlige oppgaver relatert til Elotec M-serie brannalarm. Du får status som «Tekniker M-serie».

Trinn 3

Hvis du jobber med andre Elotec alarmsystemer og/eller Elotec Aspect aspirasjonsdetektor, bør du gjennomføre følgende moduler:

 • Kurs Aspect.
  (Teknisk opplæring i Elotec Aspect aspirasjonsdetektor.)
 • Programmering Royal Z+.
  (Praktisk konfigurering av trådløs brannalarmsentral, med alarmseksjonering og styringer.)

Hvis du gjennomfører alle moduler, får du status «Tekniker+ Næring».

 
NB! for å oppfylle formelle kompetansekrav i NS 3960 kan det være nødvendig å ta kurs hos andre aktører, for eksempel for sertifisering etter FG-750/760, samt å dokumentere tilstrekkelig praksis med relevante arbeidsoppgaver.