header_hjemme_01

Brannalarm for bolig og hytte

Offentlige krav – TEK17

Byggforskriftens §11-12 ledd 2b krever at nye boliger skal ha røykvarslere som er forsynt fra strømnettet og har batteribackup. Ved behov for flere varslere skal disse seriekobles. 

Veiledningen til TEK17 beskriver i tillegg at komplette FG-godkjente alarmanlegg for boliger med røykdeteksjon tilfredsstiller disse kravene. Dette gjelder blant annet Elotec Ajax.

Utfordringer med varsling

Seriekoblede varslere sikrer at alle i huset blir varslet om en brannsituasjon, men hvordan finner man frem til brannstedet for å slukke når det piper på alle bauger og kanter?

Elotecs løsning

Elotec tilbyr selvsagt seriekoblede røykvarslere, og både kablede varslere med Jubilee og trådløse varslere innehar Elotecs patenterte funksjon som leder deg direkte til brannstedet.

Jubilee sekvens

Den enkleste løsningen på kravene i TEK17 finnes i Elotec Jubilee. Denne enheten gir sentral forsyning med felles batteribackup for inntil 8 eller 15 varslere. Siden alle enhetene forsynes fra Jubilee, slipper du i tillegg batteribytte i hver enkelt enhet.

wo_861frontscreen

Et kombialarmanlegg som Elotec Ajax oppfyller kravene, ved at batterinivå i detektorene overvåkes av sentralen. Brannstedet oppgis i klartekst rett på din telefon.

EO 130 trådløse røykvarslere monteres svært raskt i eksisterende boliger hvor kravet om drift fra nettet ikke kommer i spill.