Brannslukking

Elotec tilbyr sentraler for styring av større slukkesystemer med inergen eller andre virkestoffer.

 Elotec EX  
Slukkesentral