header_nodlys_01

Nødlys

Tilstrekkelig belysning og merking i en nødsituasjon kan være helt avgjørende for hvordan situasjonen utvikler seg. Mangel på lys ved nettutfall grunnet brann eller lignende kan føre til panikk, og forvanske evakuering og redningsarbeid.

Antipanikkbelysning, ledelys i rømningsveier og god merking av utganger og slukke/redningsutstyr utgjør et enkelt og effektivt livreddende tiltak.

Elotec leverer energisparende LED-armaturer – både lede- og markeringslys. Vi tilbyr også etterlysende skilter og ledelinjer.